CSN - Studiemedel

När du ska studera på universitet i USA kan du söka studiemedel, de består av lån och bidrag och baseras på antalet studieveckor. För USA är normal studietid 17 veckor/termin. Du får bidrag och kan låna för dina levnadskostnader, du kan också ta merkostnadslån för utlandsstudier samt för undervisningsavgiften (tuition). Utöver detta kan du låna till resor tur och retur till din studieort, samt till din utlandsstudieförsäkring. Det är viktigt att du gör en budget för dina kommande studier i USA så att du har koll på det ekonomiska. 

 

 

CSN belopp 2024:

Studiebidrag:   

Lån för uppehälle:

Merkostnadslån för utlandsstudier:

Totalt per vecka:

Totalt per termin (17 veckor):

Totalt per år (34 veckor):

997 kr/vecka

2 292 kr/vecka

716 kr/vecka

4 005 kr/vecka

                          68 085 kr/termin   

                            136 170 kr/år                                                                         

Utöver detta kan du också ta ett merkostnadslån för undervisningsavgiften, du har möjlighet att låna ett belopp på max 403 200 kr fördelat på hela din studietid utomlands. Du får själv fördela uttag av lånet så att det räcker till din totala utbildningstid. Det finns dock en begränsning på max 3 666 kr/vecka. Viktigt är att du tänker på att fördela pengarna på hela din utbildningstid.

Du kan också låna extra till resor och försäkring. 

 

Ansökan till CSN:

Du gör din CSN ansökan on-line och loggar in med bank id på Mina Sidor. 

CSN ansökan


Du söker studiemedel för ett läsår i taget och skriver in din totala utbildningslängd i ansökan. Om din skola har två terminer per läsår fyller du i start- och slut-datum för termin 1 och 2. Har din skola ett ”quarter system” fyller du även i datum för termin 3. Du ansöker och blir beviljad studiemedel för ett läsår, inför de kommande åren behöver du skicka in ett intyg på att du ska fortsätta studera och att du fått ett godkänt studieresultat, en sk studieförsäkran, för att få fortsatta studiemedel.

Lite tips:

 Datum för terminerna hittar du på din skolas hemsida, sök efter ”Academic Calendar”.

 Poäng du ska läsa per termin är minst 12 credits. Minimi krav för heltid. 

 Ansök om lån och bidrag för alla veckor (om du önskar). Vill du endast söka bidrag väljer du detta. Du kan också söka merkostnadslån för utlandsstudier. 

 Ansök om merkostnadslån för undervisningsavgift. I rutan fyller du i terminskostnaden för undervisningsavgiften (tuition) i SEK.

 För att studera i USA måste du ha en försäkring. Du kan söka merkostnadslån för försäkring, skriv då in beloppet du vill låna, maxbeloppet är f.n. 14 450 kr/år. 

 Du kan även välja att söka merkostnadslån för resa, du kan låna pengar till en      flygbiljett (tur och retur) per kalenderhalvår. Maxbeloppet är f.n. 15 750 kr.

 

I din ansökan till CSN måste du också skicka med:

  Antagningsbevis från skolan i utlandet
När du blivit antagen skickar skolan ett officiellt antagningsbevis. Detta brev måste innehålla vilken utbildning du blivit antagen till. Observera att ditt I-20 form inte räknas som ett antagningsbevis och ska inte skickas till CSN.


 Intyg på dina studietider från skolan i utlandet (Academic Calendar)
Om inte studietiderna står på antagningsbeviset, ska du skicka in ett intyg. För varje termin ska det stå vilket datum som lektionerna börjar och slutar och när det är lov, exempelvis jullov. Det går bra med en utskrift från skolans webbplats eller en kopia från kurskatalogen.

 Intyg på andra kostnader du söker lån för
Söker du merkostandslån för undervisningsavgift måste du begära ett intyg från skolan som visar:

* Ditt namn och vilket program du blivit antagen till

* Kostnad för tuition (tuition och fees måste vara separerade på intyget)

* Deadline för betalning av skolans avgifter, dvs när betalning ska göras.

* Om du vill få ut hela beloppet för terminsavgiften i en engångssumma måste skolan intyga att hela undervisningsavgiften ska betalas i sin helhet innan terminen startar. 
 

Vi rekommenderar att söka CSN i god tid så att du hinner få dina pengar i tid, du kan få dina pengar tidigast 3 veckor innan skolan börjar.

 

Telefon till CSN: 0771-276 00

För ytterligare information om studiemedel läs mer här CSN.

 

Bluechip | Athletics & Academics

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.