Studentvisum till USA

 

Studentvisum F-1 (Nonimmigrant Visa) söker du från Sverige. Du ska besöka ambassaden i Stockholm för en personlig intervju för att få ditt visum beviljat. Det är viktigt att du noga förbereder alla nödvändiga handlingar och ser till att du har med alla dokument som krävs till din intervju på ambassaden! Viktigt att du sätter igång med ansökan så fort du fått din I-20 form från din skola. 

Vi försöker hålla denna information uppdaterad, regeländringar sker dock ibland med kort varsel, här kan du kolla den senaste informationen hos ambassaden


ANSÖKNINGSPROCESSEN


1. Fyll i och skicka in DS-160, elektroniskt ansökningsformulär. För att kunna fylla i DS-160 måste du ha ditt I-20 FORM, som du får från din skola.
Kom ihåg att skriva ut din bekräftelsesida när du fyllt i DS-160
Information om hur du fyller i DS-160 hittar du här.
 DS-160


2. Betala visumavgiften
f.n. på 2 127 SEK, avgiften betalar du on-line med kort. Kom ihåg att skiva ut ditt kvitto.
Visum utfärdas normalt med en maximal giltighetstid på 19 månader och måste därefter förlängas. Mot en tilläggsavgift på $240 kan ett F1-visum utfärdas på upp till 48 månader direkt. Instruktioner om betalning av tilläggsavgift får man från ambassaden om man vill söka visum för 48 månader direkt. 

3. Boka tid för intervju på ambassaden i Stockholm, tid kan endast bokas on-line.  Viktigt att du gör detta så fort du fått ditt I-20 från skolan. 

Betalning och tidsbokning gör du via din profil hos ambassaden: 

BETALNING & TIDSBOKNING - AMBASSADEN

 


Temporärt undantag på intervjukrav för vissa visumsökande! 

Ambassaden godkänner tillfälligt och i vissa fall personer som uppfyller vissa specifika krav att posta in sina dokument och sitt pass till ambassaden för att få sitt F1 visum (studentvisum), utan krav på personlig intervju. 
Ambassaden rekommenderar alla som uppfyller kraven att söka per post, då processen oftast går snabbare.

För att det ska vara möjligt att söka visum utan krav på intervju måste du uppfylla följande krav:

  • Du befinner dig fysiskt i Sverige, är svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige, vid tiden för din ansökan.

  • Du har tidigare rest till USA på ESTA eller något annat visum.

  • Du har aldrig tidigare blivit nekad ESTA eller något annat visum.


I samband med  tidsbokningen kommer du att få svara på vissa specifika frågor  för att ambassaden ska kunna avgöra om du är berättigad att skicka in dina dokument och slippa intervju. 

Om du får OK att skicka in får du en  Interview Waiver-bokningsbekräftelse med en checklista på vad som ska skickas in, samt instruktioner om hur du gör för att skicka in ditt pass och dina dokment. 

Utöver de vanliga dokumenten (se nedan) ska du också ha med bevis på att du tidigare har rest till USA, ditt senaste I-94 "Most recent I-94 results" med din travel history. Du kan söka fram och skriva ut ditt I-94 via denna länk: https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/history-search


 

HA MED TILL AMBASSADEN

Följande punkter måste du ha klara och ha med dig till besöket på ambassaden:

1. DS-160 – BEKRÄFTELSE SIDA
Du måste skriva ut och ta med din Confirmation Page (bekräftelsesida) med ditt streckkodsnummer, som du får när du fyllt i och skickat in DS-160.  

2. KVITTO PÅ BETALD VISUMAVGIFT
Skriv ut ditt kvitto efter genomförd betalning och ta med till ambassaden.

3. GILTIGT PASS
Passet ska vara komplett, oskadat och giltigt. Pass med sprickor eller lösa sidor godtas inte. Ambassaden rekommenderar starkt att passet gäller för hela studietiden för att undvika senare förnyelseproblem.

4. FOTO
Du behöver ha med ett 5x5 cm färgfoto som är mindre än sex månader gammalt. Detaljkrav på foto. 
Observera att det också behövs ett foto för uppladdning i din visumansökan DS-160, detta foto kan du ta själv med mobilen. 

5. PERSONBEVIS
Du beställer ditt personbevis på Skatteverkets hemsida,  välj personbevis till ”Utländsk ambassad” och det som heter ”120 personbevis med alla relationer”. Personbeviset skickas till dig per post, du kan inte själv skriva ut. 

Länk till Skatteverket. 

6. FINANSIERINGSINTYG – “PROOF OF FUNDS TO COVER ALL EXPENSES”
Dokument som visar att du har tillräckliga ekonomiska resurser att klara studierna under första året. Exempel på dokument är CSN-intyg om studiefinansiering, CSN-beslut, bankintyg, stipendieintyg. Kan vara ett eller en kombination av flera dokument.

7. I-20 FORM, Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status
Det formulär som varje antagen student får från sin amerikanska skola. Du ska signera formuläret på sid 1. Se till att ta med alla 3 sidorna till ambassaden.

8. SEVIS FEE KVITTO
SEVIS är det system och register över alla utländska studenter i USA. Kvitto måste uppvisas på att avgiften på 350 USD är betald senast 3 dagar före besöket. Betalning görs med kort on-line. Till betalning av SEVIS FEE

9. POLISREGISTERINTYG
Om du har blivit arresterad eller dömd för något måste du begära ett Utdrag ur Belastningsregistret §9 och ha med i original till ambassaden. Om du inte har något i belastningsregistret behövs inget dokument till ambassaden.  

Här kan du kontrollera status på din visumansökan. 

Bluechip | Athletics & Academics

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.