Studera Utomlands försäkring

När du ska studera och idrotta i USA är det jätte viktigt att du har en bra försäkring. En försäkring som säkerställer att du får den hjälp och assistans du behöver om något oförutsett skulle hända dig under din studietid i USA. Många händelser kan bli mycket kostsamma, men med en bra försäkring slipper du själv stå för kostnaderna vid exempelvis akut sjukdom, skada, olycksfall eller andra tråkigheter. 

De amerikanska skolorna har olika krav på försäkringar. Ibland är skolans försäkring obligatorisk att ansluta till. Vi rekommenderar alltid  att du tecknar en Studera Utomlandsförsäkring, då skolans försäkring vanligen endast gäller sjukvård. På vissa skolor kan man, om man kan visa att man har en likvärdig försäkring från Sverige, ansöka om att avstå skolans försäkring genom en sk waiver. På andra skolor är det helt valfritt vilken försäkring man väljer. Kolla vad som gäller för just din skola.

___________________________________________________________________________________________

Försäkringen ”Studera Utomlands” är en speciellt framtagen försäkring för dig som ska studera utomlands och erbjuds i samarbete med Gouda Reseförsäkring, som är specialiserade på reseförsäkringar. Försäkringen är mycket omfattande och en av marknadens absolut bästa, som ger dig ett heltäckande skydd under din utlandsvistelse.

Försäkringen innehåller följande:

 • Tillgång till Godas Alarmcentral – öppet dygnet runt! Alarmcentralen hjälper dig direkt på plats vid sjukdom, skada eller olycksfall. 

 • Läkarvård, tandvård och sjukhuskostnader om du blir sjuk eller råkar ut för olycksfall.

 • Hemtransport vid allvarlig sjukdom eller olycksfall.

 • Resa till nära anhörig vid allvarlig händelse.

 • Invaliditets- och dödsfallsersättning pga. olycksfall

 • Ansvars-, rätts- och överfallsskydd

 • Evakuering vid naturkatastrof

 • Psykologisk krishjälp

 • Egendomsskydd för saker vid tex stöld eller inbrott

 • Återbetalning av utbildningskostnader – om du måste avbryta dina studier på grund av allvarlig händelse

 • Inga undantag för studenter som ska idrotta under studietiden

 

Goudas försäkring har 0 kr i självrisk (förutom på rättsskyddet). Om du söker studiemedel hos CSN så går det att finansiera försäkringen genom CSN.

Det är jätte viktigt att du tecknar försäkringen FÖRE din avresa till USA. Försäkringen börjar gälla from avresedagen, dock tidigast 14 dagar före kursstart eller annat datum då du måste infinna dig.

Klicka på här för att beräkna kostnad och teckna din försäkring

GOUDA FÖRSÄKRING

 

Har du frågor om försäkringen är du varmt välkommen att kontakta Bluechip eller Gouda Reseförsäkring.

Du når Gouda på 08-615 28 00 eller per mail info@gouda-rf.se   

 

Bluechip | Athletics & Academics

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.