Utbildningar på college i USA

På college i USA har du möjlighet att utbilda dig till i stort sett vad du vill. Flexibiliteten och möjligheten att välja en unik ämnesinriktning är mycket stor i det fyraåriga collegesystemet i USA. Du kan påverka utformningen av din collegeexamen på ett mycket individuellt sätt under resans gång.

Grunden är att de inledande två åren är mer generella och de två sista åren styrs av den huvudinriktning man väljer. Valfriheten blir stor att pröva olika ämnesinriktningar och när man bestämt sig går det att kombinera och fokusera på sin ”major” och även ”minors”, som sedan avgör din examensutformning. Man läser under det första året ”General Education” och kompletterar efterhand med kurser inom någon studieväg. Genom att göra en speciell utvärdering av dina gymnasiebetyg finns i vissa fall möjlighet att reducera kravet på General Education och därmed förkorta den totala studietiden.

Här är några exempel på populära utbildningar du kan välja emellan:

Business                       Adventure/Recreation

Communication            Journalism

Computer Inform.         IT

Engineering                  Marknadsföring

Media                           Fashion / Design

Graphic Design            Sports Management

Intl. Business                Sjukgymnast / Exercise Science

Web Design                  Sjuksköterska / Medicin

Sociologi                       Finans

Management                Psykologi