Universitetsstudier i USA

 

Collegestudier i USA är mycket flexibelt och erbjuder så många utbildningsalternativ att det är lätt att hitta möjligheter till unika spetsutbildningar. Erfarenheten visar att arbetsgivare i allmänhet värdesätter en examen från college i USA mycket högt.

Universitet och college
I USA kallas högskolorna universitet eller college. Det finns totalt ca 3500 högskolor och det är i grunden ingen kvalitetsskillnad på universitet och college, men i allmänhet är universitet större inom forskning och har mer fördjupningsutbildningar.

En annan form av högskola i USA kallas Community College eller Junior College. De erbjuder de första två åren av den vanliga amerikanska högskoleutbildningen på 4 år. Efter de första två åren gör man ett byte (transfer) till en fyraårig skola och läser klart sina sista två år där.

Examensmöjligheter
Den vanliga akademiska grundutbildningen i USA är 4 år. Den nivån kallas undergraduate och leder till en bachelors degree (kandidatexamen). Nästa högre nivå kallas graduate och leder till en masters degree (magisterexamen), och omfattar normalt 2 år. Vissa högre utbildningar som läkare, veterinär och advokat kräver längre utbildningar och ges endast av ett begränsat antal skolor.

På Community College (Junior College) läser man de två första högskoleåren och kan då få en associate degree och gå ut i arbetslivet direkt, eller också kan man transferera till ett 4-årigt universitet och läsa resterande två år till en bachelors degree.

Undervisning och kursval
Undervisningen består av en blandning av lektioner, föreläsningar, projektarbeten och handledda diskussioner. Normalt krävs att man är heltidsstudent och söker in på ett program som leder till en examen. Utbudet av olika program och kurser på amerikanska college är mycket stort liksom flexibiliteten och möjligheterna till personlig utformning av studierna och examen.

De första två åren består huvudsakligen av akademiska grundkurser (General Education). Under det andra läsåret kan man börja läsa kurser inom det valda studieområdet. Tredje och fjärde året ökar betoningen och urvalet mot den examensinriktning man valt (majors and minors).

Graduate-studier är som regel från två och upp till 4 år och helt inriktade på det valda yrkesområdet. De innehåller omfattande personligt upplagda projektarbeten med anknytning till industri eller företag eller annan praktisk organisation relaterad till examensmålet.

Terminssystem
I USA har skolorna antingen tvåterminssystem (semesters) eller kvartalssystem (quarters). Terminerna börjar i augusti och januari och för quarter-systemet börjar de i januari, april och september. Idrottsstudenter startar i regel i augusti eller september för s k ”pre-season training”.