Sportsystemet

Varje år åker ungefär 1000 nordiska idrottare för att kombinera idrott med universitetsstudier i USA. Det är en unik kombination som alla idrottare, oavsett nivå borde testa. Det amerikanska collegesystemet är uppbyggt på ett sätt som tillåter heltidssatsning på både idrott och studier. Collegesporten är uppdelad i olika ligor, divisioner, och conferences.
 

NCAA (National Collegiate Athletic Association)
Den största ligan inom collegeidrott i USA. De är det styrande organet för mer än 1200 skolor som är uppdelade i tre olika divisioner. Vilken division en skola tillhör beror på många faktorer och är inte baserat på skolans idrottsliga nivå. En skola väljer faktiskt själv vilken av de tre NCAA divisionerna de vill tillhöra, och med det valet kommer vissa krav som måste uppfyllas, inkluderat antal sporter skolan måste erbjuda, standard på faciliteter, resurser, pengar, antal studenter, med mera.

NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics)
En liga som under de senaste årtiondena fortsatt att växa och sprida sig bland skolorna i USA. I nuläget finns det cirka 250 skolor som tillhör NAIA och satsningen här är precis lika hård som de tre divisionerna inom NCAA. Skillnaden mellan denna "liga" jämfört med till exempel NCAA är att de har egna conferences, ett eget slutspel, samt egna licenskrav för idrottare som söker sig hit. Ofta kan man generellt säga att skolor med mindre antal studenter tillhör NAIA, studiemassan kan variera från 1000-5000 elever.

NJCAA (National Junior Collegiate Athletic Asociation)
En liga som styr och reglerar alla regler inom amerikanska Junior / Community Colleges. De har cirka 1000 medlemsskolor och tillåter en idrottare att tävla för skolan i två år innan ett ”byte” till en annan skola är nödvändig. Detta byte sker då till en skola inom NCAA eller NAIA. Utbildningstiden påverkas inte och din examen får du efter fyra år som vanligt.

Club Sports
Många skolor i USA erbjuder förutom NCAA- eller NAIA-sporter även något som kallas för Club Sports. Detta är framförallt vanlig inom hockey då många skolors budget inte tillåter ett NCAA hockey program på grund av krav på egen hockey-rink, utrustning, samt de stipendier som är nödvändiga. Inom ACHA (American Collegiate Hockey Association) finns det närmare 400 skolor som erbjuder collegehockey. Där representerar man sin skola och möter andra universitet precis som inom NCAA. För Club Sports inom andra sporter, till exempel Handboll eller Innebandy; kontakta Bluechip för mer information.

Conferences
Eftersom avstånden i USA är väldigt stora har collegeidrotten regionsindelade serier. Varje region kallas för en conference och har vanligtvis 8-15 medlemsskolor. Varje år möts alla skolor inom sin conference i ett slutspel där vinnaren sedan får möjlighet att representera sin conference i det stora Nationella Mästerskapet, där även ett antal "automatic bids" delas ut (skolor som varit högt rankade varje år men ej vann sin conference).