Finansiering av Collegestudier i USA

Finansiering av collegestudier i USA är ofta en kombination av olika lösningar. Bluechips uppgift är att hitta stipendier för collegestudier och alternativ som erbjuder både den bästa sportslig såväl som akademiska upplevelsen.
 

Stipendium
Colleges i USA tilldelar stipendium till de kandidater de anser förtjänar det. Både idrottsliga och akademiska "scholarships" finns tillgängliga om man uppfyller de krav som tränaren samt skolorna har. Konkurrensen är hård och ansvariga coacher och personal har en viss stipendiebudget att dela ut beroende på skolans akademiska status. divisions tillhörighet och vilken sport det gäller. Stipendierna ges för ett år i taget och förlängs varje år om man klarar av sina studier och motsvarar de idrottsliga förväntningarna. Läs mer om detta ämne under fliken "Stipendium" högst upp på sidan.

CSN Studiemedel
Den som skall studera utomlands kan söka studiemedel från CSN för att finansiera studierna. Studiemedel medges endast för skolor och utbildningar som är officiellt godkända. Bluechip arbetar självklart bara med skolor i USA som är ackrediterade och godkända av CSN. Studiemedel från CSN består av bidrag och studielån samt lån till resor och en speciellt anpassad utlandsstudieförsäkring.

Budget
Alla som vill studera utomlands bör göra en detaljerad budget som tar upp alla större studieomkostnader och hur finansieringen skall ordnas. En bra budget för collegestudier kan dock upprättas först när man vet vilken skola som är aktuell, eftersom det påverkar både kostnaderna och finansieringen. Skolavgifter, boende, stipendier etc skiljer mellan olika skolor och studiemedlen från CSN beror bl a på vilket terminssystem skolan har.