Övriga

Övriga stipendier är en typ av bidrag som skolorna kan erbjuda till ett urval studenter. På många skolor kan det vara positivt att komma från ett annat land då de kan ha internationella stipendier som gör att den slutgiltliga kostnaden för studierna minskar. Förutom internationella stipendier kan skolor även utmärka studenters "extra curricular activites" på campus, vilket framförallt innefattar de som är delaktiga i olika studenklubbar såsom skolband, cheerleading, dansgrupper, voluntärarbete, med mera. 

Förutom att marknadsföra din idrottsbakgrund och se till att dina betyg och språkprover bedöms korrekt jobbar vi på Bluechip även med "övriga" stipendier Vi har framförallt en bra insyn på vilka typer av skolor som har möjlighet att erbjuda internationella stipendier och kan på det sättet höja ditt totala stipendiebelopp och minska dina studiekostander. 

Förutom de stipendier som kan erbjudas av skolorna i USA så finns det även möjlighet att på egen hand söka stipendier i Sverige. Bluechip har hjälpt ett flertal idrottare som har mottagit bidrag från olika stiftelser och organisationer runt om i landet. Detta är något vi rekommenderar till idrottare och vi ger även tips på hur dessa går att hitta och sökas.